Artiz, Casas & Soler

ARTIZ, CASAS & SOLER, S.L.P. és un despatx d’advocats sota la forma jurídica de societat professional quins socis fundadors tenen tots ells una antiguitat de més de 25 anys en l’exercici de l’advocacia i va néixer de la lògica necessitat d’integrar els serveis jurídics processals amb l’assessorament a les empreses i particulars, tant des del propi àmbit jurídic com de l'econòmic. No obstant la dilatada experiència dels seus membres, el despatx té una visió clarament actual de la problemàtica negocial i contenciosa i per tant de les seves solucions extrajudicials.

Els advocats de la firma estan altament especialitzats en matèria civil, mercantil, penal-econòmica, laboral, dret administratiu, urbanístic i tributari, el que permet obtenir una visió complerta i ben estructurada de qualsevol problemàtica que afecti a particulars i empreses tant en la seva esfera privada com de negoci.

L’amplia visió amb que es contempla l’exercici de l’advocacia permet comptar amb la col·laboració de altres firmes d’advocats altament especialitzats en els diferents àmbits i àrees del dret, en altres indrets de l’estat espanyol i de l’estranger, el que permet donar una ràpida resposta a les necessitats dels nostres clients.

La Firma

DSP | Bufet Artiz, Casas & Soler | Av. Francesc, 7 pral. | 17001 Girona | tel. +34 972 205 388 | fax +34 972 224 754 | dspgirona@dspaie.com

Els advocats de la firma estan altament especialitzats en matèria civil, mercantil, penal-econòmica, laboral, dret administratiu, urbanístic i tributari.